Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

Format: Acrobat-mall (3 sidor)
Pris: 0 kr

Denna mall från DokuMera innehåller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Syftet med föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö är att vara ett förtydligande av arbetsmiljölagen och en anpassning till dagens arbetsliv.

Krav ställs på arbetsgivarna att se till:

- att arbetstagarna har en hälsosam arbetsbelastning - att arbetstagarna inte drabbas av ohälsa på grund av arbetstidernas . att klargöra för samtliga medarbetare att kränkande särbehandling inte är accepterat på arbetsplatsen - att vidta åtgärder för att undvika att kränkande särbehandling uppstår.

(ID 4691)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista varningssignaler stressrelaterad ohälsa 2023
Handlingsplan mot kränkande särbehandling 2023
Måldokument arbetsmiljö 2023
PM Evidensbaserad stresshantering
Policy för tillgänglighet 2023
Policy för återhämtning 2023
Policy mot kränkande särbehandling 2023