Ordlista medarbetarbrott 2023

Format: Word-mall (9 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att sätta dig in i vokabulär som används inom området medarbetarbrott och förklarar bland annat vad som menas med medarbetarbrott.

Medarbetarbrott handlar om brott som begås av företagets medarbetare. De flesta brott begås mot företag därför att möjlighet ges. Det går att förebygga dessa brott genom olika åtgärder. Förebyggande skyddsåtgärder kan byggas upp i varje företag genom rutiner och kontroller. Medarbetare kan utbildas och informeras om varför människor begår brott. Varje företag som arbetar i enlighet med frivilliga koder eller standarder, kan reducera risken för att drabbas av medarbetarbrott.

Ordlistan hjälper dig få rätsida på begreppen som ibland är juridiska eller är hämtade från engelskan och ofta förknippas med medarbetarbrott.

(ID 3240)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista förebygga oegentligheter 2023
Checklista krisstöd brottsmisstanke 2023
Checklista samtal utredning oegentligheter 2023
Checklista utreda oegentligheter 2023
Processbeskrivning förebygga medarbetarbrott 2023
Stresskala 2023