Ordlista krishantering 2023

Format: Word-mall (9 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att sätta dig in i den vokabulär som används inom området krishantering och förklarar bland annat de olika krisinterventionstekniker som används internationellt.

Enligt Arbetsmiljöverkets regelverk ska alla arbetsplatser oavsett storlek ha beredskap och utarbetade rutiner för krishantering.

Krisberedskapens syfte är att förebygga sjukfrånvaro genom att minska det personliga lidandet vid en kris.

(ID 3200)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Avtal deltagare krisstödsorganisation 2023
Checklista debriefing traumatisk incident 2023
Checklista defusing traumatisk incident 2023
Checklista en-till-en samtal traumatisk incident 2023