Visningsrätt

Ordförklaring

Beteckning inom upphovsrätten på rätt att visa ett exemplar av ett verk eller att visa verket med hjälp av tekniska anordningar.

Kategorier

Upphovsrätt