Vinstprocent

Ordförklaring

Rörelseresultatet inklusive finansiella intäkter beräknat som procent av nettoomsättningen.

Kategorier

Resultaträkning