Verkställighet (av dom)

Ordförklaring

Själva utförandet (verkställandet) av rättsföljden. Verkställighet av civildom utgör en form av utsökning (vid sidan om handräckning). Verkställighet av straffdom kallas straffverkställighet, t.ex. sättandet av någon i fängelse.

Kategorier

Laga kraft

Underkategorier

Provisorisk verkställighet, Straff, Verkställighetshinder

Relaterade mallar

Ansökan om verkställighet (Allmänt) 2020