Verkställande direktör

Ordförklaring

VD. Utses av styrelsen och har hand om den löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Kategorier

Företag, Bolag

Underkategorier

VD, Extern VD

Relaterade mallar

Anställningsavtal verkställande direktör 2021

Anställningsavtal verkställande direktör Engelsk 2021

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2021

VD-instruktion 2021