Verksamhetsberättelse

Ordförklaring

Skriftlig redogörelse i vilken styrelsen i ett bolag beskriver sin verksamhet under det gångna året. Verksamhetsberättelsen är en del av årsredovisningen.

Kategorier

Styrelse, Årsredovisning, Verksamhet

Underkategorier

Verksamhetsplan