Verksamhet

Ordförklaring

En verksamhet är en organiserad enhet som innehar någon form av kapital samt målsättningar för vad enheten vill åstadkomma.

Underkategorier

Verksamhetsberättelse, Verksamhetsår, Verksamhetsplan, Rörelse, Verksamhetsbeskrivning