VD

Ordförklaring

Verkställande direktör, eng. CEO. Den person som ansvarar inför styrelsen för ett aktiebolags löpande förvaltning.

Kategorier

Verkställande direktör, Bolag, Arbetsordning, Befattning

Underkategorier

Extern VD, VD-avtal, VD-instruktion, VD rapport

Relaterade mallar

VD-instruktion 2020

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2020

VD-instruktion Engelsk 2020

Fullmakt till VD (Filial) Engelsk 2020