Varumärke

Ordförklaring

Särskilt kännetecken som identifierar och särskiljer en näringsidkares tjänster eller produkter från andra näringsidkares. Varumärket kan bestå av en figur (t.ex, på en skylt), ett särskilt ord, några bokstäver eller siffror samt en säregen utstyrsel av själva produktförpackningen.

Kategorier

Immaterialrätt

Underkategorier

Utstyrselmärke, Varumärkesdegenerering, Brand, Brand management, EG-varumärke

Relaterade mallar

Avtal om överlåtelse varumärke I 2020

Licensavtal (Varumärke) 2020

Licensavtal (Metodpatent) 2020