Varsamhetskrav

Ordförklaring

Plan- och bygglagen (PBL) ställer krav på hur ändringar av byggnader får ske så att kulturella och sociala värden bevaras, vilka benämns varsamhetskrav.

Kategorier

Plan- och bygglagen (PBL), Krav