VaR

Ordförklaring

Mått på den uppskattade marknadsrisken i en värdepappersportfölj. Beräkningen av risken baseras på historiska samband och variationer i marknadsvärdet för olika tillgångar i portföljen.

Relaterade mallar

Brandskyddspolicy 2023

Uppdragsavtal 2023

Resultatbudget tvåårig kostnadsslagsindelad 2023

Sponsoravtal 2023