Valutapolitik

Ordförklaring

Politisk påverkan av valutakursen, bl.a. genom centralbankens aktioner för att uppnå vissa mål.

Underkategorier

Stödköp, Transmissionsmekanism, Valutaintervention, Valutaunion, Marknadsoperationer, Ekonomisk politik