Utvidgad arbetslöshet

Ordförklaring

Begrepp som Konjunkturinstitutet använder och omfattar såväl öppet arbetslösa som latent arbetssökande.