Utvecklingskostnad

Ordförklaring

Kostnad för utveckling av en produkt eller tjänst. Utvecklingskostnader bokförs som anläggningstillgångar och skrivs av över ett visst antal år.

Kategorier

Utveckling