Utvärdering

Ordförklaring

Utvärdering innebär att man granskar en verksamhet och de resultat som har uppnåtts. Syftet med utvärderingen är att denna ska kunna användas för att förbättra verksamheten i framtiden.

Underkategorier

Riskutvärdering, Offertutvärdering, Nulägesanalys