Utträngning

Ordförklaring

När statlig verksamhet verkar inom samma bransch och tränger undan alternativen inom privat sektor.