Utsvältningsregeln

Ordförklaring

Regel i aktiebolagslagen och som innebär att en minoritet som representerar minst en tiondel av ägarna till alla aktier i ett aktiebolag, kan kräva att bolaget lämnar en utdelning som motsvarar halva nettovinsten för året. Vissa undantag gäller dock. Utdelningen får inte stå i strid med bolagets konsolideringsbehov. Bolaget behöver aldrig lämna större vinstutdelning än 5% av det egna kapitalet.

Kategorier

Aktieägare