Utställare

Ordförklaring

I juridisk bemärkelse den som givit ut (ställt ut) en växel eller check genom att underteckna den och överlämna den.

Kategorier

Växel