Utskottsbetänkande

Ordförklaring

Rapport från ett av riksdagens utskott med ett motiverat förslag till hur riksdagen ska besluta i ett ärende.