Utsökningsrätt

Ordförklaring

Rättsregler som behandlar verkställigheten av domar och andra avgöranden.

Kategorier

Juridik

Underkategorier

Förrättningsman, Utsökning