Utsökning

Ordförklaring

Tvångsvis uttagande av fordringar genom exekutiv myndighets (kronofogdes) försorg.

Kategorier

Utsökningsrätt, Kronofogdemyndigheten