Utredningsbetänkande

Ordförklaring

Rapport eller förslag från tillfrågade utredare eller en kommitté som tillsatts av regeringen. Publiceras vanligen i Statens offentliga utredningar (SOU).