Utrangera

Ordförklaring

Avyttra, sälja, nedmontera, avveckla.