Utomrättsliga regler

Ordförklaring

Regler som är etiska och som inte nedtecknats i lag.