Utmätningsfri

Ordförklaring

Egendom som är undantagen från utmätning.

Kategorier

Egendom