Utmätningsbar

Ordförklaring

Något som inte är skyddat från borgenärer, dvs. kan tas i anspråk för gäldenärens skulder.

Kategorier

Egendom, Utmätning