Utmätning

Ordförklaring

En form av specialexekution som innebär att viss egendom, efter kronofogdes beslut om utmätning, får tas i anspråk för skuld genom försäljning på offentlig auktion.

Kategorier

Kronofogdemyndigheten

Underkategorier

Utmätningsbar, Exekution, Mät

Relaterade mallar

Ansökan om verkställighet (Utmätning i lön) 2020

Ansökan om betalningsföreläggande 2020

Inkassokravbrev 2020

Bestridande av inkassokrav 2020