Utmätning

Ordförklaring

En form av specialexekution som innebär att viss egendom, efter kronofogdes beslut om utmätning, får tas i anspråk för skuld genom försäljning på offentlig auktion.

Kategorier

Kronofogdemyndigheten

Underkategorier

Utmätningsbar, Exekution, Mät

Relaterade mallar

Ansökan om verkställighet (Utmätning i lön) 2019

Ansökan om betalningsföreläggande 2019

Inkassokravbrev 2019

Bestridande av inkassokrav 2019