Utlämning för brott

Ordförklaring

Utlämning av en person som där är misstänkt, åtalad eller dömd för brott i ett annat land.

Kategorier

Brott