Utlämnande av allmän handling

Ordförklaring

En allmän handling ska i regel kunna lämnas ut till den som begär att se den. Myndigheten som förvarar handlingen tar beslutet om utlämning, som dock kan överklagas. Rätten omfattar rätt att läsa eller avlyssna handlingen i lokalen eller att till självkostnadspris få ut en kopia.