Utlägg

Ordförklaring

Utlägg kan vara antingen ett eget utlägg eller ett utlägg för anställda. Ett eget utlägg innebär att en person på företaget lägger ut privata medel för att täcka en arbetsrelaterad kostnad. Ett utlägg för anställda innebär att arbetsgivaren betalar för de anställdas privata utgifter.

Kategorier

Redovisning