Utjämningstullar

Ordförklaring

Antidumpningsåtgärd. En speciell tull som tas ut på importvaror som är subventionerade i producentlandet.

Kategorier

Import