Utgiftskvot

Ordförklaring

De offentliga utgifterna redovisade i procent av BNP.