Utgående saldo

Ordförklaring

Resultatet av den utgående balansen.

Underkategorier

Aktivsaldo