Utgående balans

Ordförklaring

Detsamma som summan av kontona för tillgångar, eget kapital och skulder vid räkenskapsårets slut.