Utförandeentreprenad

Ordförklaring

Entreprenad där entreprenören endast utför arbete enligt ritning. Projektering har redan ombesörjts av beställaren.

Kategorier

Byggentreprenad

Underkategorier

AB 04