Utfärdad strut

Ordförklaring

Strategi som innebär att man samtidigt utfärdar både köp- och säljoptioner med samma lösenpris.