Utfärda optioner

Ordförklaring

Ett åtagande skyldigheten att på vissa villkor, som man närmare anger i optionen, antingen sälja eller köpa den underliggande varan. 1. Utfärdaren av en köpoption förbinder sig att när som helst under optionens löptid på begäran sälja den underliggande varan. 2. Utfärdaren av en säljoption förbinder sig att när som helst under optionens löptid på begäran köpa den underliggande varan.

Kategorier

Option

Underkategorier

Marginalsäkerhet