Utbetalning

Ordförklaring

Ekonomisk händelse under vilken pengar lämnar företaget. Oftast avser dessa betalning av faktura, skatt eller amortering.

Underkategorier

Assignation

Relaterade mallar

Likviditetsprognos 2019

Likviditetsbudget direkt metod tvåårig 2019

Traktamentspolicy 2019