Utbetalning

Ordförklaring

Ekonomisk händelse under vilken pengar lämnar företaget. Oftast avser dessa betalning av faktura, skatt eller amortering.

Underkategorier

Assignation

Relaterade mallar

Likviditetsprognos 2020

Likviditetsbudget direkt metod tvåårig 2020

Traktamentspolicy 2020