Uppskov

Ordförklaring

I processrättslig bemärkelse, avbrytande av rättegångsförhandling och utsättande av ett datum för förnyad handläggning av målet.

Relaterade mallar

Ansökan om uppskov med avflyttning - Lokal 2022

Ansökan ang begäran om uppskov med avflyttning - Anläggningsarrende 2022

Överenskommelse om avstående från besittningsskydd (Ej beroende av hyresnämndens tillstånd) 2022

Överenskommelse om avstående från besittningsskydd (Beroende av hyresnämndens tillstånd) 2022