Uppskov med betalning

Ordförklaring

Avtal mellan gäldenär och borgenär om framskjutande av betalningsdatumet.

Relaterade mallar

Överenskommelse om avstående från besittningsskydd (Beroende av hyresnämndens tillstånd) 2020

Förfrågan om amorteringsuppskov 2020