Uppsåt

Ordförklaring

Dolus, avsikt. Delas upp i direkt, indirekt och eventuellt uppsåt. Direkt uppsåt avser gärning vari samtliga straffbara moment varit avsiktliga som ml i sig eller medel för ett mål. Indirekt uppsåt föreligger när gärningsmannen utför en gärning och är likgiltig i förhållande till dess effekter. Eventuellt uppsåt, den svagaste uppsåtsformen, innebär att gärningsmannen inte eftersträvar effekten och inte förutsätter den som nödvändigt förknippad med gärningen, men om han hade känt till den ändå hade företagit den.

Kategorier

Brott

Underkategorier

Indirekt uppsåt, Likgiltighetsuppsåt, Direkt uppsåt, Dolus