Uppsägningstid

Ordförklaring

Tiden från det att uppsägningen av avtalet gjordes och den tidpunkt då avtalet upphörde att gälla.

Kategorier

Uppsägning

Underkategorier

Uppsägningavtal

Relaterade mallar

Uppsägning - anställds egen 2020

Checklista för avskedande, utan kollektivavtal 2020

Uppsägning av anställd pga personliga förhållanden 2020

Anställningsavtal tillsvidareanställning 2020