Uppsägningsmall

Ordförklaring

Uppsägningsmall är en mall för att utforma en uppsägningshandling.

Kategorier

Uppsägning, Mall