Uppsägningsbrev

Ordförklaring

Ett uppsägningsbrev är ett meddelande om att ett avtalsförhållande ska upphöra, t.ex. vid anställningsförhållande eller vid uthyrning.

Kategorier

Uppsägning