Uppsägningsblankett

Ordförklaring

En uppsägningsblankett är en mall som kan användas när en part önskar att säga upp ett avtal. Se även uppsägning.

Kategorier

Uppsägning, Uppsägning av hyresavtal, Egen uppsägning

Relaterade mallar

Uppsägning - anställds egen 2019

Uppsägning av anställd pga arbetsbrist utan företräde till återanställning 2019

Uppsägning av anställd pga arbetsbrist med företrädesrätt till återanställning 2019

Hyresgästs uppsägning lokal avflyttning 2019