Uppsägningavtal

Ordförklaring

Uppsägningsavtal är ett avtal som reglerar hur en uppsägning ska ske. Avtalet kan reglera eventuellt avgångsvederlag m.m.

Kategorier

Uppsägningstid, Uppsägning