Uppsägning

Ordförklaring

Att säga upp ett avtal är vanligt förekommande inom fastighetsrätten och arbetsrätten. Uppsägningen resulterar i att avtalsförhållandet mellan parterna upplöses, ofta efter en viss uppsägningstid.

Underkategorier

Saklig grund, Uppsägningstid, Hyresavtal, Avskedsansökan, Uppsägningsbrev, Uppsägningavtal, Arbetsbrist, Egen uppsägning, Uppsägning lokal, Uppsägningsblankett, Uppsägning provanställning, Uppsägning av lokal, Uppsägningsmall