Uppsägning av hyresavtal

Ordförklaring

Uppsägning av hyresavtalet, dvs. avtalsförhållandet upplöses mellan parterna och hyresgästen ska flytta ut. Se även uppsägning.

Kategorier

Hyresfordran, Hyreshus, Hyresrätt, Hyresavtal, Hyreskontrakt

Underkategorier

Uppsägning lokal, Uppsägningsblankett